Het maken van een gedegen bedrijfswaardering van een onderneming is noodzakelijk als u:
  • wilt weten wat de actuele verkoopwaarde van uw onderneming is;
  • wilt groeien door een bedrijf te kopen;
  • uw bedrijf wilt verkopen.

Meer dan een waarderingsmodel

Er zijn veel waarderingsmethoden, belangrijk voor het kiezen van de juiste waarderingsmethode zijn o.a. de volgende factoren van belang:
  • waar wordt de bedrijfswaardering voor gebruikt;
  • hoe ziet de markt eruit waarin de onderneming werkzaam is;
  • hoe zien de marktontwikkelingen eruit;
  • wat is de huidige positie van de onderneming in de markt;
Het maken van een goede bedrijfswaardering gaat dus om veel meer dan het kiezen van het best passende waarderingsmodel. Onze Robbins & Chivers expert heeft een deskundige kijk op de verschillende aspecten, anders dan de financiële, is noodzakelijk.
Het waarderen van bedrijven draait bijvoorbeeld ook om het duiden van risico’s en kansen en het kwalificeren van ontwikkelingen in het bedrijf en de markt waarin het opereert.

Verder kijken dan de waarde

Het maken van de bedrijfswaardering een goede basis voor een transactie. Maar de waarde van de onderneming is niet allesbepalend voor de prijs. Het duiden van de intenties van de koper vormt een belangrijke aanvulling in het proces van prijsbepaling.

Waardebepaling

Duidelijk is dat een waardebepaling geen eenvoudige opgave is. En ook: dat ook de uitkomsten gemakkelijk in twijfel getrokken kunnen worden. Dat is dan ook de praktijk bij bedrijfsovername: koper en verkoper dragen ieder met even groot gemak verschillende uitgangspunten en situaties aan. Dit om hun verschillende visies op de waarde van de onderneming te onderbouwen.
Waarde is dan ook vooral ook een subjectief begrip. Verschillende individuen kennen verschillende waarde toe aan het (economisch) genot van eenzelfde object (zaak of onderneming).

Verschil waarde en prijs

Fundamenteel is ook het verschil in waarde van een bedrijf en de uiteindelijke koopprijs. Dat hangt samen met het economisch gegeven dat de transactie van vrije mensen wordt gedreven door het streven om hun individuele positie te verbeteren. Dit is ook de basis voor de ruilhandel. Ik krijg A en offer daarvoor B op. En voor de contractspartij geldt overigens het omgekeerde. Een transactie komt alleen tot stand indien de waarde van het verkregen goed meer is dan prijs, i.c. de waarde van het opgeofferde goed.

Bedrijfswaardering

Een waardebepaling heeft zeker grote waarde. De uitvoering van een bedrijfswaardering in een vroegtijdig stadium van bijv. een bedrijfsoverdracht is een ijkpunt voor het verkoopbaar maken van uw onderneming. Een startpunt voor werken aan waardecreatie.

 

De Robbins & Chivers Intermediair is uitstekend toegerust om de bedrijfswaardering uit te voeren.
Daarnaast kan hij u ook helpen in het mogelijke vervolgtraject.

Aarzel niet en neem vandaag nog contact met ons op!

 

CONTACT