Beter presteren willen we allemaal. Toch is rendementsverbetering voor veel bedrijven een moeilijk thema. Ondernemers en managers worstelen dagelijks met het rendement van hun bedrijf. De markt is nog steeds lastig en prijsdruk is aan de orde van de dag. Haalt u het uiterste uit uw onderneming? Of zit er meer in?
Het rendement onder aan de streep is het gevolg van de keuzes die door de ondernemer en binnen de onderneming gemaakt worden. Grofweg is rendement het verschil tussen omzet en kosten. De uitdaging is om de omzet op peil te houden of te vergroten, en de kosten te minimaliseren. Op beide fronten zal er dus gehandeld moeten worden.
Haal het maximale uit uw onderneming. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Uit onderzoek is gebleken dat bij veel bedrijven onopgemerkt veel geld weglekt, wat gemiddeld kan oplopen naar 10% van de omzet: ‘Winstlekkage’. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen zoals veel ondernemers zijn met hun dagelijkse gang van zaken bezig, een personeelstekort, tijdgebrek etc.
De Robbins & Chivers intermediair kan hiervoor uitkomst bieden door samen met u als ondernemer kritisch kijken naar uw bedrijfsvoering kijken en de mogelijke Winstlekkage in kaart te brengen. Dit gebeurt op basis van de volgende 9 prestatievelden van marge- en rendementsverbetering:

Uit wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen, dat de volgende rendementsverbeteringen zijn te realiseren door:
Operationele bedrijfsvoering 25%
Strategie 13%
Personeel & organisatie 12%
Financiën 12%
Innovatie 11%
Marketing & verkoop 11%
Inkoop & logistiek 9%
Automatisering 6%
Wet- en regelgeving 1%

De Robbins & Chivers intermediair is bij uitstek de deskundige om de optimale
rendementsverbetering in uw onderneming te realiseren!

Aarzel niet en neem vandaag nog contact met ons op!

 

CONTACT