Iedere onderneming vertegenwoordigt een waarde. Hoe hoger die is, hoe interessanter uw bedrijf en hoe kansrijker uw positie. Waardecreatie behelst veranderingen die doorgevoerd worden in een onderneming en die zich vertalen naar meer waarde. Hoe verhoogt u de waarde van uw onderneming?
Bedrijfsperspectieven: centraal in waardecreatie
Om de juiste keuzes te kunnen maken moet een onderneming actief de inzichten vanuit de verschillende bedrijfsperspectieven meenemen. Die perspectieven zijn op te delen in drie hoofdcategorieën:
Winst- & verliesrekening:
Hoe is het bedrijf ingericht en hoe benut het bedrijf waarde creërende activa als klanten, platformen, merk, competenties, kernprocessen, en mensen?
Levensfase onderneming (en sector):
In welke ontwikkelingsfase zit de onderneming? Is het een pionier, of ingebed in een conglomeraat? Hoe effectief en efficiënt worden middelen toegewezen? Hoe verlopen besluitvormingsprocessen, planning, reviews en overlegstructuren? Gaat het bedrijf met zijn klanten inspannings- of resultaatverplichtingen aan?
Waardeketen:
Welke positie in de waardeketen wordt nu ingenomen? Welke rol en bijdrage vervult de onderneming in het uiteindelijke klantresultaat? En hoe speelt de onderneming in op migraties in de waardeketen als het gaat om machtsverschuivingen, positieverschuivingen tot zelfs waardemigratie?
Een aspect wat wel steevast verschil uitmaakt, is de manier waarop organisaties denken over en omgaan met de vijf aspecten van de bedrijfsperspectieven:

De vijf perspectieven

 
Conventionele logica
Waardecreatie
Opvattingen van de branche
De opvattingen van de branche staan vast.
De opvattingen van de branche kunnen bijgesteld worden.
Strategische focus
Een bedrijf moet een concurrentievoorsprong opbouwen. Het doel is de concurrentie te verslaan.
Concurrentie is niet de norm. Een bedrijf moet proberen een grote sprong in waarde te maken om de markt te domineren.
Klanten
Een bedrijf moet zijn klantenbestand in stand houden en uitbreiden door verdere segmentatie en maatwerk. Het moet zich richten op de verschillen in wat klanten waarderen.
Waardecreatie richt zich op de massa van de kopers en laat bewust een aantal bestaande klanten gaan. Waardecreatie richt zich op de belangrijkste gemene delers in wat klanten waarderen.
Sterke punten & capaciteit
Een bedrijf moet zijn bestaande sterke punten en capaciteiten verder uitbuiten.
Een bedrijf moet zich niet laten beperken tot wat het al heeft. Het moet zich afragen: wat zouden we doen als we opnieuw begonnen?
Producten & diensten
De traditionele grenzen van een branche zijn bepalend voor de producten en diensten die een bedrijf biedt. Het doel is om de waarde ervan te maximaliseren.
Waardecreatie denkt in termen van de totaaloplossing die klanten zoeken, zelfs als het bedrijf daardoor andere dan traditionele producten en diensten moet gaan bieden.
Conventionele strategische logica en waardecreatie worden als uitersten tegenover elkaar gepositioneerd waardoor het lijkt alsof het verplicht is een keuze te maken. Vaak blijkt dat tegengestelde waarden, een mate van dualiteit, goed is om positie te kiezen en zo daadwerkelijk waarde voor de organisatie te creëren.
Waardecreatie binnen uw onderneming is maatwerk. Overbodige zaken worden over boord gegooid en bedrijfsprocessen worden efficiënter ingericht. Deze ontwikkelingen hebben een positief effect op de geldstromen van de onderneming en zo wordt een hogere ondernemingswaarde gerealiseerd.
Het risicoprofiel van geldstromen wordt grotendeels bepaald door de mate waarin verwachte geldstromen afhankelijk zijn van diverse aspecten binnen uw onderneming, bijv.:
→ Hoe afhankelijk is uw onderneming van u als directeur-grootaandeelhouder?
→ Hoe afhankelijk is uw onderneming van andere sleutelfiguren binnen de onderneming?
→ Heeft u klanten die zorgen voor veel omzet? De 20-80 regel, 20% van de klanten genereren 80% van de omzet.
Naast het creëren van waarde binnen uw onderneming kan worden gedacht aan het creëren van waarde middels overnames. Bij een strategische overname kunnen synergievoordelen worden gerealiseerd die kunnen leiden tot een hogere waarde van het geheel ten opzichte van beide ondernemingen afzonderlijk.
Door het samenvoegen van twee ondernemingen kunnen kostenbesparingen worden gerealiseerd. Daarnaast kan een overname leiden tot uitbreiding van bijvoorbeeld markten, producten en klanten en daarmee het risicoprofiel verlagen.

 

Ook waarde creëren binnen uw onderneming? De Robbins & Chivers intermediair is bij uitstek de deskundige om de optimale waardecreatie in uw onderneming te realiseren!

Aarzel niet en neem vandaag nog contact met ons op!

 

CONTACT